• ประกาศ " ประชาชนสามารถขอเอกสารการทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษได้แล้ว 12 ประเภท ที่เขต/อำเภอ สอบถามได้ที่ Hot line 1548 กรมการปกครอง  เพื่อมารับรองนิติกรณ์ ที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ ทุกสาขา "

ประกาศ 

ดูทั้งหมด

  THAI CONSULAR

   

   

 สอบถาม/ ติดตามข่าวสารกรมการกงสุลได้ที่นี่
  •   กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ