• *** ขณะนี้ขอทำการปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2561 เนื่องจากอัตราการรับสมัครเต็ม  ***

     

ประกาศ 

ดูทั้งหมด

  THAI CONSULAR

   

   

 สอบถาม/ ติดตามข่าวสารกรมการกงสุลได้ที่นี่
  •   กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ