• ประกาศ " ประชาชนสามารถขอเอกสารการทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษได้แล้ว 12 ประเภท ที่เขต/อำเภอ และมารับรองนิติกรณ์เอกสาร ที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ ทุกสาขา ก่อนนำไปใช้ในต่างประเทศ "  Hot line 1548 กรมการปกครอง / Call center 0-2572-8442 (24ชม.) กรมการกงสุล

ประกาศ 

ดูทั้งหมด

  THAI CONSULAR

   

   

 สอบถาม/ ติดตามข่าวสารกรมการกงสุลได้ที่นี่
  •   กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ