• กรมการกงสุลรับนิสิต/นักศึกษาเข้าฝึกงานประจำกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (ช่วงที่ 1) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 1 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ >>ประกาศ<<

ประกาศ 

ดูทั้งหมด

  THAI CONSULAR

   

   

 สอบถาม/ ติดตามข่าวสารกรมการกงสุลได้ที่นี่
  •   กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ