• รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกงาน ณ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ดูได้ที่ >>ประกาศกรมการกงสุล

ประกาศ 

ดูทั้งหมด

  THAI CONSULAR

   

   

 สอบถาม/ ติดตามข่าวสารกรมการกงสุลได้ที่นี่
  •   กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ