• กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดนครราชสีมา และเชียงใหม่ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 – 22 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมการกงสุล www.consular.go.thและที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวที่รับสมัคร

  • กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดนครสวรรค์ , ขอนแก่น , สุราษฎร์ธานี และสงขลา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 – 18 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมการกงสุล www.consular.go.thและที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวที่รับสมัคร

     

     

ประกาศ 

ดูทั้งหมด
 สอบถาม/ ติดตามข่าวสารกรมการกงสุลได้ที่นี่
  •   กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

 

  THAI CONSULAR