FAQ (Frequently Asked Questions)

ทราบมาว่ามีบางประเทศที่คนไทยไม่ต้องขอ visa ก่อนเข้าประเทศของเขา ใช่ไหมครับ

 

ถูกต้องค่ะ  มีหลายประเทศที่รัฐบาลเราไปทำความตกลงเอาไว้เพื่อให้เดินทางไปมากันได้สะดวกและมีอีกหลายประเทศที่เขาอำนวยความสะดวกให้คนไทยเป็นพิเศษ  ปัจจุบัน (สิงหาคม 2555) มีอยู่ 23 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ที่ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยสามารถเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องใช้ visa ได้แก่ 

1. อาร์เจนตินา (อยู่ได้ 90 วัน)

2. บาห์เรน (อยู่ได้ 15 วัน)

3. บราซิล (90 วัน)

4. บรูไน (14 วัน)

5. กัมพูชา (14 วัน)

6. ชิลี (90 วัน)

7. เอกวาดอร์ (90 วัน)

8. ฮ่องกง (30 วัน)

9. อินโดนีเซีย (30 วัน)

10. เกาหลีใต้ (90 วัน)

11. ลาว (30 วัน)

12. มาเก๊า (30 วัน)

13. มองโกเลีย (30 วัน)

14. มาเลเซีย (30 วัน)

15. มัลดีฟส์ (30 วัน)

16. เปรู (90 วัน)

17. ฟิลิปปินส์ (21 วัน)

18. รัสเซีย (30 วัน)

19. เซเชลส์ (30 วัน)

20. สิงคโปร์ (30 วัน)

21. แอฟริกาใต้ (30 วัน)

22. ตุรกี (30 วัน)

23.เวียดนาม (30 วัน)

สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ ปัจจุบัน รัฐบาลไทยก็มีความตกลงกับ 60 ประเทศ ให้สามารถเดินทางไปราชการได้โดยไม่ต้องใช้ visa  รายชื่อประเทศดูได้ใน www.consular.go.th ในหน้าของกองตรวจลงตราฯ ค่ะ