สาระน่ารู้งานกงสุล : ภารกิจกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยใ­นต่างประเทศ มัลติมีเดีย

สาระน่ารู้งานกงสุล : ภารกิจกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยใ­นต่างประเทศ