สาระน่ารู้งานกงสุล : 10 ข้อควรรู้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ มัลติมีเดีย

สาระน่ารู้งานกงสุล : 10 ข้อควรรู้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

ตอนที่ 1

 

 

ตอนที่ 2