ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์หรือตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา จันทบุรี เมืองพัทยา ภูเก็ต News

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์หรือตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา จันทบุรี เมืองพัทยา ภูเก็ต