คัดเอกสารการทะเบียนภาษาอังกฤษได้แล้วที่เขต/อำเภอ News

คัดเอกสารการทะเบียนภาษาอังกฤษได้แล้วที่เขต/อำเภอ

ประชาชนที่จะนำเอกสารเหล่านี้ไปใช้ที่ต่างประเทศสามารถคัดเอกสารการทะเบียนภาษาอังกฤษ 12 ประเภท ได้แล้วที่เขต/อำเภอ ไม่ต้องเสียเวลาและเสียเงินค่าแปลเอกสารอีกต่อไป จากนั้นนำมารับรองนิติกรณ์เอกสารที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ทั่วประเทศ แล้วไปติดต่อสถานทูตประเทศปลายทางในไทย

ภาคกลาง  - กรมการกงสุล

                - สนง.สัญชาติฯ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีคลองเตย

ภาคใต้      - จ.สงขลา

ภาคอีสาน  - จ.อุบลราชธานี

ภาคเหนือ  - จ.เชียงใหม่

 

กองสัญชาติและนิติกรณ์

กรมการกงสุล