ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์ประจำกรมการกงสุลหรือหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศที่มีอัตราว่าง และประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี พิษณุโลก เมืองพัทยา News

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์ประจำกรมการกงสุลหรือหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศที่มีอัตราว่าง และประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี พิษณุโลก เมืองพัทยา

ไฟล์แนบ