ประกาศรับนิสิต/นักศึกษาเข้าฝึกงานกรมการกงสุล News

ประกาศรับนิสิต/นักศึกษาเข้าฝึกงานกรมการกงสุล

กรมการกงสุล ประสงค์รับนิสิต/นักศึกษาเข้าฝึกงานประจำกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
ช่วงที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน 2563
รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ - 1 พฤศจิกายน 2562
 
หมายเหตุ นิสิต/นักศึกษาสามารถพิมพ์หรือเขียนใบสมัครได้

ไฟล์แนบ