ข่าวประชาสัมพันธ์ : กต.นำทีมสหวิชาชีพจัดกิจกรรม "ปรึกษาปัญหาทะเบียนราษฎร-ดูแลสุขภาพจิต-แนะแนวโอกาสทำธุรกิจ" แก่คนไทยในเมลเบิร์น วันที่ 7-8 กันยายน 2562 นี้ News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : กต.นำทีมสหวิชาชีพจัดกิจกรรม "ปรึกษาปัญหาทะเบียนราษฎร-ดูแลสุขภาพจิต-แนะแนวโอกาสทำธุรกิจ" แก่คนไทยในเมลเบิร์น วันที่ 7-8 กันยายน 2562 นี้

วันที่ 7-8 กันยายน 2562 นี้ กต.นำทีมสหวิชาชีพจัดกิจกรรม "ปรึกษาปัญหาทะเบียนราษฎร-ดูแลสุขภาพจิต-แนะแนวโอกาสทำธุรกิจ" แก่คนไทยในเมลเบิร์น ฟรี!!! ของดีอย่าพลาดค่ะ!!
 
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา นำวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ จากประเทศไทย ไปจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการบูรณาการสหวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและบทบาทคนไทยในต่างประเทศ ณ นครเมลเบิร์น ระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2562 ณ โรงแรม Novotel Melbourne on Collins โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. การบรรยายและตอบปัญหาเกี่ยวกับสัญชาติ ทะเบียนราษฎร ทะเบียนครอบครัว โดย วิทยากรจากกระทรวงมหาดไทย (มท.)
2. การบรรยายและให้คำแนะนำ/คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต การจัดการความเครียด โดย วิทยากรจากกรมสุขภาพจิต
3. การแนะแนวโอกาสการประกอบอาชีพและทำธุรกิจในประเทศไทย โดย วิทยากรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ https://forms.gle/NXGYb3T74C3PvBx99
และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร + 61 402 735 642
และ Facebook : Royal Thai Embassy Canberra