ข่าวประชาสัมพันธ์ : กรมการกงสุลส่งหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ไปบริการคนร้อยเอ็ด News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : กรมการกงสุลส่งหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ไปบริการคนร้อยเอ็ด

วันที่ 2-6 ก.ย.นี้ หน่วยบริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ กรมการกงสุลยังฝ่าระดับน้ำไปทำหนังสือเดินทางให้พี่น้องชาวร้อยเอ็ดนะค้า ค่อยๆ มากันเด้อจ้า
 
สถานที่ : หอประชุม อ.เมืองร้อยเอ็ด
เวลา : 08.00 - 16.30น.
 
#สัญญาใจถึงท่วมแค่ไหนก็ไปบริการ!