ข่าวประชาสัมพันธ์ : กรมการกงสุล ออกหน่วยให้บริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่จังหวัดเลย News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : กรมการกงสุล ออกหน่วยให้บริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่จังหวัดเลย

วันที่ 9-13 ก.ย. 2562 นี้ หน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ กรมการกงสุล จะไปเปิดบูธที่เลย
สถานที่ : ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
เวลา : 08.00 - 16.30 น.
การบริการ : หนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไป
 
รายละเอียดการบริการ คลิกที่นี่ https://bit.ly/2kj4Dto