ข่าวประชาสัมพันธ์ : กรมการกงสุลส่งหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ไปบริการประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : กรมการกงสุลส่งหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ไปบริการประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ

11-15 พฤศจิกายน 2562 นี้ กรมการกงสุลส่งหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ไปบริการประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรม
เวลา : 08.00 - 16.30น.
การบริการ : หนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไป
 
รายละเอียดการบริการ คลิกที่นี่ https://bit.ly/2qqE0VV