ข่าวประชาสัมพันธ์ : เขียน ขีดฆ่า แสตมป์ลายการ์ตูน เจิมยันต์ลงในหนังสือเดินทาง อาจถูกปฏิเสธการเข้าประเทศต่างๆ News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เขียน ขีดฆ่า แสตมป์ลายการ์ตูน เจิมยันต์ลงในหนังสือเดินทาง อาจถูกปฏิเสธการเข้าประเทศต่างๆ

#ไม่เอาอย่าทำ!!!
เขียน ขีดฆ่า แสตมป์ลายการ์ตูน เจิมยันต์ลงในหนังสือเดินทาง จะถูกปฏิเสธการเข้าประเทศต่างๆ นะครับ
 
#กรมการกงสุล #ทุกแห่งหนเราดูแล
#หนูอุ่นจุ้นจ้านคนแปลกหน้าที่ดูแลคุณ