ข่าวประชาสัมพันธ์ : เตือนคนไทยที่จะเดินทางไปญี่ปุ่น ระวังตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เตือนคนไทยที่จะเดินทางไปญี่ปุ่น ระวังตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ

ข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทย : เตือนคนไทยที่จะเดินทางไปญี่ปุ่น ระวังตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ
 
#อย่าหลงเป็นเหยื่อ #กรมการกงสุล #ทุกแห่งหนเราดูแล