ข่าวประชาสัมพันธ์ : กรมการกงสุลส่งหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ไปบริการประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : กรมการกงสุลส่งหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ไปบริการประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 25-29 พ.ย. 2562 นี้ พี่น้องชาวอำนาจเจริญเตรียมตัวทำหนังสือเดินทางจ้า