ข่าวประชาสัมพันธ์ : กรมการกงสุลส่งหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ไปบริการประชาชนจังหวัดน่าน News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : กรมการกงสุลส่งหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ไปบริการประชาชนจังหวัดน่าน

วันที่ 16 - 20 ธ.ค. 2562 นี้ ป้อแม่ปี่น้องชาวน่านเตรียมตัวมาทำหนังสือเดินทางกันเน้อ 
 
กรมการกงสุลส่งหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ไปบริการประชาชนจังหวัดน่าน
สถานที่ : อาคารสโมสรสวัสดิการข้าราชการ ศูนย์ราชการ จ.น่าน
เวลา : 08.00 - 16.30น.
การบริการ : หนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไป
 
รายละเอียดการบริการ คลิกที่นี่ https://bit.ly/2RgeEp8