ข่าวประชาสัมพันธ์ : กรมการกงสุลมอบของขวัญ พ.ศ. 2563 เพื่อประชาชน News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : กรมการกงสุลมอบของขวัญ พ.ศ. 2563 เพื่อประชาชน

#เปิดกล่องของขวัญปีใหม่2563 กับสองบริการถูกใจให้ประชาชน จากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
1) ทำพาสปอร์ตได้ในวันเสาร์ ณ สำนักงานหนังสือเดินทาง 4 แห่ง
2) บริการแปลเอกสารฟรี 19 ประเภท แก่ผู้มารับรองเอกสารที่กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ
รายละเอียดที่นี่ค่ะ
 
และ สามารถตรวจสอบตัวอย่างเอกสาร บริการแปลฟรี ของขวัญปีใหม่เพื่อประชาชนได้ที่นี่ค่ะ