ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประชาสัมพันธ์สำหรับคนไทยที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศนอร์เวย์ News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประชาสัมพันธ์สำหรับคนไทยที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศนอร์เวย์

ข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทย : แนะนำคนไทยที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศนอร์เวย์ ให้พกพาหนังสือเดินทางติดตัวไว้ตลอดเวลา และให้ความร่วมมือหากได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ