ข่าวประชาสัมพันธ์ : เกาหลีใต้ ประกาศมาตรการใหม่ให้ชาวต่างชาติที่อยู่เกินวีซ่า สมัครใจออกนอกประเทศ ปี 2562 ถึง 2563  News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เกาหลีใต้ ประกาศมาตรการใหม่ให้ชาวต่างชาติที่อยู่เกินวีซ่า สมัครใจออกนอกประเทศ ปี 2562 ถึง 2563

ข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทย
เกาหลีใต้ ประกาศมาตรการใหม่ให้ชาวต่างชาติที่อยู่เกินวีซ่า
สมัครใจออกนอกประเทศ ปี 2562 ถึง 2563