ข่าวประชาสัมพันธ์ : กรมการกงสุลขอแจ้งช่องทางการติดต่อของคนไทยในนครอู่ฮั่นและมณฑลหูเป่ยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : กรมการกงสุลขอแจ้งช่องทางการติดต่อของคนไทยในนครอู่ฮั่นและมณฑลหูเป่ยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

กรมการกงสุลขอแจ้งช่องทางการติดต่อของคนไทยในนครอู่ฮั่นและมณฑลหูเป่ยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

สามารถ Scan QR Code ลงทะเบียนคนไทยในนครอู่ฮั่นและมณฑลหูเป่ย เพื่อติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารและความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้ที่ภาพด้านล่างนี้ค่ะ