ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ถ.แจ้งวัฒนะ News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ถ.แจ้งวัฒนะ

ประกาศกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ถ.แจ้งวัฒนะ
ตระหนักถึงการระบาดของเชื้อ COVID-19 เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
 
1. ผู้มาติดต่อกองสัญชาติฯ ให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง
2. เอกสารจะส่งคืนทาง ปณ. เท่านั้น สำหรับยื่นรับรองนิติกรณ์เอกสารแบบปกติ (ค่าจัดส่งเอกสาร EMS 60.-)
3. ควรล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลทุกครั้งหลังการสัมผัสเอกสาร
 
 
กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล
สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 0-2575-1058