ข่าวประชาสัมพันธ์ : กรมการกงสุลขอแจ้งเลื่อนการออกหน่วยบริการหนังสือเดินทางจ.พิจิตร  News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : กรมการกงสุลขอแจ้งเลื่อนการออกหน่วยบริการหนังสือเดินทางจ.พิจิตร

พิจิตจ๋าเลื่อนไปก่อนน้า
กรมการกงสุลขอแจ้งเลื่อนการ
ออกหน่วยบริการหนังสือเดินทางจ.พิจิตร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ค่ะ