ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศสำหรับผู้ติดต่อกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศสำหรับผู้ติดต่อกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ

สำหรับผู้ติดต่อกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศฟังทางนี้นะค้าาา ~
กรมการกงสุล ขอให้ผู้ติดต่อหลีกเลี่ยงการเดินทางมายังกองคุ้มครองฯ โดยการนำส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์หรืออีเมล์แทน และหากมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางมารบกวนสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ค่ะ