ข่าวประชาสัมพันธ์ : กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ขอแจ้งปรับเวลาการรับคำร้องการจ่ายคืนเอกสาร และการรับเอกสารกลับเพื่อไปแก้ไขคำแปล News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ขอแจ้งปรับเวลาการรับคำร้องการจ่ายคืนเอกสาร และการรับเอกสารกลับเพื่อไปแก้ไขคำแปล

ประกาศ ช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินระยะนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล
ขอแจ้งปรับเวลาการรับคำร้องการจ่ายคืนเอกสาร และการรับเอกสารกลับเพื่อไปแก้ไขคำแปล ดังนี้