ข่าวประชาสัมพันธ์ : หมายเลข Hotline สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : หมายเลข Hotline สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก

#พกไว้อุ่นใจได้ทุกที่ กรมการกงสุลขอแจ้งอัพเดทเพจรวบรวมเบอร์ Hotline สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก
เพื่อให้คนไทยไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็อุ่นใจได้เสมอค่ะ

***สำหรับพี่น้องคนไทยใช้ติดต่อใน #กรณีฉุกเฉินและนอกเวลาราชการจริงๆ เท่านั้นนะคะ

#กรมการกงสุล #คนแปลกหน้าที่ดูแลคุณ