ข่าวประชาสัมพันธ์ : เตือนคนไทยที่ประสงค์จะไปทำงานเป็นลูกเรือประมงที่โซมาเลีย News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เตือนคนไทยที่ประสงค์จะไปทำงานเป็นลูกเรือประมงที่โซมาเลีย

#รู้ไว้ก่อนเดินทาง 
ข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทย : เตือนคนไทยที่ประสงค์จะไปทำงานเป็นลูกเรือประมงที่โซมาเลีย 

บ้านเราแสนสุขใจ~~ ไปลำบากทำประมงทำไมถึงโซมาเลีย

#ทุกแห่งหนเราดูแล #ประมงไทย