ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศกรมการกงสุล: การปิดปรับปรุงระบบและสถานที่รับคำร้องหนังสือเดินทางชั่วคราว News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศกรมการกงสุล: การปิดปรับปรุงระบบและสถานที่รับคำร้องหนังสือเดินทางชั่วคราว

ประกาศกรมการกงสุล: การปิดปรับปรุงระบบและสถานที่รับคำร้องหนังสือเดินทางชั่วคราว

โดยที่กรมการกงสุลจำเป็นต้องปิดปรับปรุงระบบและสถานที่รับคำร้องหนังสือเดินทางทุกแห่งเป็นการชั่วคราว
ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. - 3 ก.ค. 63


จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้