ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวดีกลางปี2563 เปิดสำนักงานหนังสือเดินทางใหม่ 7 แห่ง!! News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวดีกลางปี2563 เปิดสำนักงานหนังสือเดินทางใหม่ 7 แห่ง!!

#ข่าวดีกลางปี2563 เปิดสำนักงานหนังสือเดินทางใหม่ 7 แห่ง!!

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวแห่งใหม่ใน 7 พื้นที่ เตรียมส่งมอบบริการดีๆ ให้คนไทยเข้าถึงได้ง่ายในพื้นที่ใกล้บ้านคุณ