ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศการปิดปรับปรุงระบบและสถานที่รับคำร้องหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศการปิดปรับปรุงระบบและสถานที่รับคำร้องหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ

ประกาศการปิดปรับปรุงระบบและสถานที่รับคำร้องหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ