ข่าวประชาสัมพันธ์ : MRT คลองเตย เปิดให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสารตามปกติ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : MRT คลองเตย เปิดให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสารตามปกติ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

ประกาศสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ MRT คลองเตย เปิดให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสารตามปกติ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
 
สามารถตรวจสอบเวลาการยื่นคำร้องรับรองนิติกรณ์เอกสารกันได้เลยนะคะ