ข่าวประชาสัมพันธ์ : คนไทยที่มีวีซ่าสหรัฐฯ แคนาดา หรือ ประเทศในกลุ่มเชงเก็น (Schengen Visa)สามารถเดินทางไปยังประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกาบางแห่งได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คนไทยที่มีวีซ่าสหรัฐฯ แคนาดา หรือ ประเทศในกลุ่มเชงเก็น (Schengen Visa)สามารถเดินทางไปยังประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกาบางแห่งได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า

ไฟล์แนบ