ข่าวประชาสัมพันธ์ : ตามที่เกิดแผ่นดินไหวระดับ 7.0 นอกชายฝั่งประเทศนิการากัวกับเอลซัลวาดอร์ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ตามที่เกิดแผ่นดินไหวระดับ 7.0 นอกชายฝั่งประเทศนิการากัวกับเอลซัลวาดอร์ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559