ข่าวประชาสัมพันธ์ : ช่องทางขอความช่วยเหลือจากกระทรวงการต่างประเทศ กรณีเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.2 ริกเตอร์ ที่ไต้หวัน เมื่อวันที่ 8 มี.ค.2560  News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ช่องทางขอความช่วยเหลือจากกระทรวงการต่างประเทศ กรณีเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.2 ริกเตอร์ ที่ไต้หวัน เมื่อวันที่ 8 มี.ค.2560