ข่าวประชาสัมพันธ์ : ช่องทางความช่วยเหลือจากกระทรวงการต่างประเทศ เหตุการณ์รถพุ่งชนคนบริเวณสะพาน London Bridge และเหตุอาชญากกรรมบริเวณ Borough Market กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ช่องทางความช่วยเหลือจากกระทรวงการต่างประเทศ เหตุการณ์รถพุ่งชนคนบริเวณสะพาน London Bridge และเหตุอาชญากกรรมบริเวณ Borough Market กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร