ข่าวประชาสัมพันธ์ : ยูเครนเปิดให้คนไทยสามารถขอ e-Visa เพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวและติดต่อธุรกิจได้ News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ยูเครนเปิดให้คนไทยสามารถขอ e-Visa เพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวและติดต่อธุรกิจได้

ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2561 เป็นต้นไป กระทรวงการต่างประเทศยูเครนได้เปิดใช้ระบบตรวจลงตรา (วีซ่า) แบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Visa เป็นครั้งแรก โดยไทยเป็นหนึ่งในจำนวน 46 ประเทศที่ยูเครนเปิดให้สมัครทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวไทยหรือ  นักธุรกิจไทยที่สนใจจะเดินทางไปยูเครน ซึ่งสามารถขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) ผ่านเว็บไซต์https://evisa.mfa.gov.ua/ โดยไม่ต้องเดินทางไปสถานเอกอัครราชทูต ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาขั้นตอนและรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากประกาศของสถานเอกอัครราชทูตยูเครนที่แนบมาด้วยนี้