ข่าวประชาสัมพันธ์ News

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 'บัวแก้ว'โรดโชว์อิตาลี'อัดความรู้'ป้องนางซินฯตกสวรรค์
  'บัวแก้ว'โรดโชว์อิตาลี'อัดความรู้'ป้องนางซินฯตกสวรรค์
  ในปัจจุบันมีชาวต่างชาติแต่งงานอยู่กินกับคนไทยในประเทศไทยเป็นจำนวนไม่น้อย ทั้งชายและหญิง ซึ่งก็มีเรื่องราวข่าวสารปรากฏให้คนไทยโดยรวมได้รับรู้กันอยู่เนือง ๆ ทั้งแบบที่ดีและไม่ดี ขณะเดียวกัน ในปัจจุบันก็มีคนไทย โดยเฉพาะผู้หญิง 'แต่งงานอยู่กินกับชาวต่างชาติในต่างประเทศ" จำนวนไม่น้อยเช่นกัน
  12 ก.ค. 2555
 • กงสุลลุยแผนเชิงรุก ดูแลคนไทยในต่างแดน
  กงสุลลุยแผนเชิงรุก ดูแลคนไทยในต่างแดน
  "เพราะกระทรวงการต่างประเทศมีหน้าที่ดูแลคนไทยในต่างแดน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่อย่างไม่รู้สิทธิ์และถูกเอารัดเอาเปรียบ แต่การเข้าถึงปัญหา รวมถึงข้อผิดพลาดจะทางกฎหมายหรือกรณีส่วนตัว ล้วนเป็นประเด็นที่กระทรวงต้องร่วมมือกับหน่วยงานราชการ และเครือข่ายคนไทยในประเทศนั้นๆ เพื่อให้ครอบคลุมถึงปัญหา และสามารถส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีแก่คนไทยในต่างประเทศได้"
  6 ม.ค. 2557