ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสาขา : ภริยากงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโวจัดงานเลี้ยงเพื่อเผยแพร่ อาหารว่าง ขนมและผลไม้ไทย แก่ภริยาคณะทูตานุทูตและบุคคลสำคัญฝ่ายหญิงในคณะรัฐบาลมาดากัสการ์ News

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสาขา : ภริยากงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโวจัดงานเลี้ยงเพื่อเผยแพร่ อาหารว่าง ขนมและผลไม้ไทย แก่ภริยาคณะทูตานุทูตและบุคคลสำคัญฝ่ายหญิงในคณะรัฐบาลมาดากัสการ์

              ตามที่สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโวได้จัดงานเทศกาลอาหารไทย (Le Festival Culinaire thaï)  โดยความร่วมมือกับโรงแรม Carlton ซึ่งเป็นโรงแรมระดับ ๕ ดาว ในเมืองหลวงของมาดากัสการ์ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพื่อการส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อาหารไทยตลอดจนผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบประกอบอาหารไทย รวมทั้งร้านอาหารไทยตามนโยบายครัวไทยสู่โลกของรัฐบาล 
ซึ่งประสบผลสำเร็จโดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากแขก ผู้มีเกียรติ ทั้งนักการทูตชาวต่างชาติ รวมทั้งบุคคลสำคัญระดับสูงจากแวดวงต่างๆ ในมาดากัสการ์เข้าร่วมงานประมาณเกือบ ๕๐๐ คน นั้น
             ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ นางภัสชนก เจียมบุญศรี ภริยากงสุลใหญ่ฯ ได้จัดงานเลี้ยงอาหารไทยแก่ภริยาคณะทูตานุทูตและบุคคลสำคัญฝ่ายหญิงในคณะรัฐบาลมาดากัสการ์เพื่อแนะนำให้รู้จักอาหารว่าง ขนมและผลไม้จากประเทศไทย ซึ่งหารับประทานได้ยากในต่างประเทศอาทิ ขนมมงคลเก้าอย่าง ขนมเบื้อง อะลัวกุหลาบ ข้าวเหนียวมะม่วงฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ทั้งอาหาร ขนมและผลไม้ไทย นอกจากนั้นยังมีเครื่องดื่มที่ทำจากวัตถุดิบของไทย เช่น น้ำตะไคร้ ใบเตย มะตูม กระเจี๊ยบ และชาไทย รวมทั้งไวน์ผลไม้ไทย อีกทั้งยังได้จัดส่งไปให้คณะทูตและบุคคลสำคัญที่มิได้มีโอกาสมาร่วมงานได้รับประทานเช่นกัน ซึ่งสร้างความประทับใจและได้รับการตอบขอบคุณกลับมาเป็นอย่างดี
            การจัดงานครั้งนี้นับว่าประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ เพราะนอกจากจะเป็นโอกาสอันดีในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์อาหาร ขนม และผลไม้ไทยแล้ว ยังมีส่วนช่วยในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี เสริมสร้างมิตรภาพรวมทั้งเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยในภาพรวมด้วย