ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสาขา : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ได้เปิดให้บริการกงสุลสัญจรแก่คนไทยและแรงงานไทย ณ นครมักกะห์ News

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสาขา : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ได้เปิดให้บริการกงสุลสัญจรแก่คนไทยและแรงงานไทย ณ นครมักกะห์

               เมื่อวันที่ 31 ส.ค. - 2 ก.ย. 2559 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ได้เปิดให้บริการกงสุลสัญจรแก่คนไทยและแรงงานไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองมักกะห์และเมืองใกล้เคียง โดยได้บริการที่โรงแรม Abdullah Dukan เขต Dahla เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 09.00 - 22.00 น. โดยสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ มีสำนักงานที่ดำเนินการควบคู่กับการปฏิบัติภาคสนามในการอำนวยความสะดวกให้แก่ชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจย์ร่วมกับคณะ กก. ส่งเสริมกิจการฮัจย์ คณะทำงานจุฬาราชมนตรีและทุกภาคส่วนราชการไทย ในขณะเดียวกันได้เปิดบริการกงสุลสัญจรควบคู่ไปด้วย โดยมีคนไทยไปขอรับบริการงานด้านหนังสือเดินทาง จำนวน 61 ราย และรับบริการงานด้านเอกสารทะเบียนราษฎร์และนิติกรณ์ 68 ราย 

              ระหว่างการบริการ เจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้พบคนไทยทั้งที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจย์และคนไทยในนครมักกะห์ และเน้นย้ำแนวทางให้ความช่วยเหลือคนไทยในกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งแนวทางการส่งเสริม/กิจกรรมที่สร้างความเข้มแข็งและเป็นประโยชน์ให้แก่ชุมชนไทย และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ สิทธิในฐานะพลเมือง อาทิ การเลือกตั้ง นรจ. ตลอดจนได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้แสวงบุญปฏิบัติตามกฎระเบียบและขั้นตอนการประกอบพิธีฮัจย์ของฝ่ายซาอุดีฯ