สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น : วารสารข่าวสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น ฉบับที่ 8 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 News

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น : วารสารข่าวสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น ฉบับที่ 8 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

     เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัดในการประสานงาน ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแด่ กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่น กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำจังหวัดขอนแก่น กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น และกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำจังหวัดขอนแก่น ในงานเปิดเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด ประจำปี 2562

      งานเทศกาลไหมนานาชาติ เป็นงานประจำจังหวัดขอนแก่นที่จัดขึ้นทุกปี ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งการจัดขบวนแห่ พิธีผูกเสี่ยว กิจกรรมคุ้มวัฒนธรรม  รวมทั้งการจัดแสดงผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 7 ของการยกระดับการจัดงานเทศกาลไหมสู่ความเป็นนานาชาติ โดยมี 2 วัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันและเปิดโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ไหมและมัดหมี่ในกลุ่มประเทศอาเซียน และเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 1 ปี ที่จังหวัดขอนแก่นได้รับการรับรองจากสภาหัตถกรรมโลก ให้เป็นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่