สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น : วารสารข่าวสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น ฉบับที่ 9 ประจำเดือนธันวาคม 2562 News

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น : วารสารข่าวสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น ฉบับที่ 9 ประจำเดือนธันวาคม 2562

              เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00-22.00 น. หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานและดูแลแขกต่างประเทศ (ภริยากงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่น และภริยากงสุลใหญ่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น) ในการเข้าร่วมกิจกรรม ชอป ชิม ชา และการร่วมเป็นกรรมการการประกวดนางงามไหมขอนแก่น รอบตัดสิน ประจำปี 2562 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 
               เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น ได้เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ในโอกาสดังกล่าว สำนักงานฯ ได้ไปให้ความรู้ และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการทำหนังสือเดินทางและการคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ รวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับอาเซียน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ประชาชนได้ร่วมสนุกและแจกของรางวัล ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 139 คน
               เมื่อวันที่ 18-20 ธันวาคม 2562 หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการ Mekhong ETA (English Teaching Assistant) Regional Meeting  ซึ่งจัดโดยมูลนิธิไทย - อเมริกัน (ฟุุลไบร์ท) และนำทีมโดยผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิฯ ทั้งนี้ โครงการ ETA เป็นโครงการที่นำชาวสหรัฐฯ ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีละ 20 คน มาสอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียนระดับมัธยมในต่างจังหวัดของไทยเป็นเวลา 1 ปี