สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี : วารสารข่าวสำนักงานหนังสือเดินทางฯ อุบลราชธานี ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2563 News

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี : วารสารข่าวสำนักงานหนังสือเดินทางฯ อุบลราชธานี ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2563

    วันที่ 2 มกราคม 2563 นายจิราเจตน์ วงษ์นรเศรษฐ์ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมการเดินแบบผ้าไหม ผ้าฝ้าย และผ้าขาวม้า ที่เป็นผ้าในท้องถิ่นหรือผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี ณ บริเวณเวทีกลางลานขวัญเมือง อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 
     วันที่ 17-18 มกราคม 2563 นายจิราเจตน์ วงษ์นรเศรษฐ์ หัวหน้าสำนักงานฯ และนายสมพงษ์ แตงโสภา รองหัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานหนังสือเดินทางฯ อุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหง” และถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน “วันยุทธหัตถี” ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 
     วันที่ 18 มกราคม 2563 นายจิราเจตน์ วงษ์นรเศรษฐ์ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี มอบเสื้อผ้าให้ มูลนิธิร้อยใจเพื่อคนพิการ และเปิดกล่องมอบเงินบริจาคของพี่น้องประชาชนเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมพี่น้องที่มีร่างกายผิดปกติในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
 
     วันที่ 29 มกราคม 2563 นายจิราเจตน์ วงษ์นรเศรษฐ์ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรม หนังสือเดินทางสัญจรที่จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการเยี่ยมหน่วยบริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ ตลอดจนสำรวจพื้นที่ที่จะใช้เป็นสถานที่ของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บุรีรัมย์ ในอนาคต และในโอกาสเดียวกัน คณะกรมการกงสุลได้เข้าคารวะศพ นายชัย ชิดชอบ อดีตประธานรัฐสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์หลายสมัย ณ บ้าน ชิดชอบ