สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี : วารสารสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 News

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี : วารสารสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

เดือนพฤษภาคม

                เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายจิราเจตน์ วงษ์นรเศรษฐ์ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้มอบ “ตะกร้าและกล่องข้าวปันสุขจำนวน 30 ชุด” ณ ตู้ปันสุข หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแบ่งปันเครื่องอุปโภค บริโภค อาทิ ข้าวสาร ไข่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม ของใช้ส่วนตัว ให้แก่พนักงานทำความสะอาด-พนักงานรักษาความปลอดภัยในโครงการอุบล สแควร์ รวมถึงประชาชนผู้ที่ขาดแคลนที่ได้รับผลกระทบจากการสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

                เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นายจิราเจตน์ วงษ์นรเศรษฐ์ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ ได้บริจาคสิ่งของ-เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับผู้ต้องขังที่ไม่มีญาติเยี่ยม และผู้ต้องขังชาวต่างชาติ ณ เรือนจำกลางจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งได้แบ่งปันเครื่องอุปโภคบริโภค ณ ตู้ปันสุข จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

                เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายจิราเจตน์ วงษ์นรเศรษฐ์ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี เป็นผู้แทน สอท. ณ กรุงพนมเปญมอบรางวัลที่ได้รับรางวัลจากการประกวดภาพถ่ายเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและกัมพูชา แก่ คุณประสงค์จิต บุตรสาลี ซึ่งเดินทางมารับรางวัลจากจังหวัดสุรินทร์

                เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 สำนักงานหนังสือเดินทางอุบลราชธานีรับมอบตู้ฆ่าเชื้อ uvc จาก สมาคม young entrepreneur club อุบลราชธานี (yec) 1 ตู้ โดยนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้มอบให้หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางอุบลราชธานี ณ ห้องเจ้าคำผง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

                พร้อมกันนั้น หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางอุบลราชธานีมอบของที่ระลึกแก่ประธานหอการค้า เลขานุการหอการค้า และ ประธาน yec อุบลราชธานี

                เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายจิราเจตน์ วงษ์นรเศรษฐ์ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี ได้แบ่งปันเครื่องอุปโภคบริโภค ณ ตู้ พม. ปันสุข สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี