ข่าวเด่น : กรมการกงสุลลงพื้นที่รุดเตือนแรงงานไทยในชัยภูมิก่อนไปเก็บเบอร์รี่ที่ฟินแลนด์ News

ข่าวเด่น : กรมการกงสุลลงพื้นที่รุดเตือนแรงงานไทยในชัยภูมิก่อนไปเก็บเบอร์รี่ที่ฟินแลนด์

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 นายบัญชา ยืนยงจงเจริญ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ ผู้แทนกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนายปณต เกียรติก้อง นักการทูตชำนาญ หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ กองคุ้มครองฯ และนายจรัญ จั่นเพิ่ม นักวิชาการแรงงานชำนาญการ กองบริหารแรงงานไทยในต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้บรรยายให้ความรู้แก่แรงงานไทยจำนวนประมาณ 200 คน ที่ จ.ชัยภูมิ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ในการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าที่ประเทศฟินแลนด์ที่ห้องประชุมใหญ่ ของศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้แรงงานไทยมีความเข้าใจและรับทราบสิทธิ สวัสดิการระหว่างทำงานอยู่ในฟินแลนด์