ข่าวเด่น : บรรยายเกี่ยวกับภารกิจงานกงสุลและการทำงานการทูตเพื่อประชาชนของกระทรวงการต่างประเทศ แก่คณะนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ News

ข่าวเด่น : บรรยายเกี่ยวกับภารกิจงานกงสุลและการทำงานการทูตเพื่อประชาชนของกระทรวงการต่างประเทศ แก่คณะนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2562 คณะนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ 30 คน ได้เดินทางมายังกรมการกงสุล เพื่อศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับภารกิจงานกงสุลและการทำงานการทูตเพื่อประชาชนของกระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนายบัญชา ยืนยงจงเจริญ ผอ.กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ และนางสาววรพร กาญจนะวงศ์ ผู้แทนเลขานุการกรมการกงสุล เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ รวมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมอง และประสบการณ์กับน้องๆ

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ที่มุ่งเสริมสร้างความรู้ด้านการต่างประเทศและแรงบันดาลใจแก่เยาวชนไทย ซึ่งดำเนินมาอย่างต่อเนื่องทุกปี