ข่าวเด่น : กรมการกงสุลสัญจร บริการทำหนังสือเดินทางให้คนไทยที่เมืองคอน News

ข่าวเด่น : กรมการกงสุลสัญจร บริการทำหนังสือเดินทางให้คนไทยที่เมืองคอน

กรมการกงสุลสัญจรซึ่งนำโดยนายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล ได้นำหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ไปให้บริการคนไทยที่ จ. นครศรีธรรมราช ณ ศูนย์ OTOP เมื่อวันที่ 18-22 มีนาคม 2562 
โดยมีคนไทยมารับบริการทั้งสิ้น 3,472 คน หรือประมาณ 700 คนต่อวัน
 
ในแต่ละปี กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จะจัดส่งหน่วยหนังสือเดินทางไปให้บริการประชาชนในจังหวัดที่ไม่มีสำนักงานหนังสือเดินทางตั้งอยู่ประมาณ 15 ครั้ง ซึ่งทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง