ข่าวเด่น : กระทรวงการต่างประเทศนำสหวิชาชีพดูแลคนไทยในสวีเดน News

ข่าวเด่น : กระทรวงการต่างประเทศนำสหวิชาชีพดูแลคนไทยในสวีเดน

เมื่อวันที่ 16 – 18 พฤษภาคม 2562 นายอัคร์วุฒิ จิตรปฏิมา อัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ผู้บริหารกรมการกงสุลได้นำคณะวิทยากรสหวิชาชีพจากสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย บรรยายให้ความรู้และให้บริการคำปรึกษาด้านกฎหมาย ทะเบียนราษฎร สัญชาติ และการเข้าเมืองแก่คนไทยในสวีเดน ณ สถานเอกอัครราชาทูต ณ กรุงสต็อกโฮล์ม และบรรยายให้บริการคำปรึกษาแก่ชุมชนไทยที่อาศัยทางภาคใต้ของสวีเดน ที่โรงแรม Elite Park และวัดป่าโกเธนเบิร์ก ในโอกาสที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสต็อกโฮล์มจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ เมืองโกเธนเบิร์ก 
 
กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากคนไทยในกรุงสต็อกโฮล์ม เมืองโกเธนเบิร์ก และพื้นที่ใกล้เคียงอย่างมาก โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและรับบริการคำปรึกษามากกว่า 100 คน โดยประเด็นที่ผู้เข้าร่วมให้ความสนใจสอบถามข้อมูล ได้แก่ การแจ้งเกิด การย้ายชื่อเข้า – ออกทะเบียนบ้าน การเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล งานทะเบียนราษฎร การเกณฑ์ทหารของบุตรสองสัญชาติ การเดินทางเข้าประเทศไทยด้วยหนังสือเดินทางสวีเดน การถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ การทำพินัยกรรมและการรับมรดก เป็นต้น 
 
พร้อมกันนี้คณะยังได้พบหารือกับนายเค็นเน็ท ออร์เกรน กงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ เมืองโกเธนเบิร์ก เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับแนวทางการดูแลคุ้มครองคนไทย และได้พบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้แทนชุมชนไทยในเมืองโกเธนเบิร์ก ที่ร้าน Oriental Thai จากการลงพื้นที่และพบปะพูดคุยกับชุมชนไทยพบว่ามีคนไทยอาศัยในกรุงสต็อกโฮล์มประมาณ 10,000 คน และเมืองโกเธนเบิร์กประมาณ 6,000 คน ส่วนใหญ่เป็นหญิงไทยที่แต่งงานกับชาวสวีเดน ซึ่งมีการตั้งรกรากและมีบุตรหลานรุ่นที่ 2 และ 3 ชาวไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในภาคบริการ เช่น พนักงงานโรงแรม พนักงานร้านนวดไทย พนักงานร้านอาหาร พนักงานร้านค้า บางส่วนเป็นเจ้าของกิจการร้านอาหารและร้านนวดไทย เป็นต้น คนไทยในสวีเดนมีการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายคนไทยที่เข้มแข็ง มีการรวมตัวเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันและทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน โดยเฉพาะกิจกรรมทางศาสนาโดยมีวัดไทยขนาดใหญ่เป็นศูนย์กลาง ซึ่งถือเป็นแบบอย่างของชุมชนไทยที่เข้มแข็งในต่างประเทศแห่งหนึ่ง 
 
อนึ่ง กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบูรณาการสหวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและบทบาทคนไทยในต่างประเทศ ภูมิภาคสแกนดิเนเวีย ณ ประเทศนอร์เวย์ และสวีเดน ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือในการดูแลคนไทยในต่างประเทศระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 10 – 18 พฤษภาคม 2562