ข่าวเด่น : กรมการกงสุลสัญจร ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย News

ข่าวเด่น : กรมการกงสุลสัญจร ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย

นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ นำคณะผู้บริหารกรมการกงสุลลงพื้นที่ทำงานเชิงรุก ที่ จ.หนองคาย ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562
 
ในการจัดกิจกรรม "กรมการกงสุลสัญจร" ครั้งนี้ อธิบดีกรมการกงสุลได้นำคณะผู้บริหารกรมการกงสุลลงพื้นที่ สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมจังหวัดที่เป็นเมืองรองและจังหวัดชายแดนที่ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์สำคัญ โดยได้หารือกับนาย นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกด้านบริการกงสุลแก่ประชาชน และส่งเสริมการประกอบธุรกิจในพื้นที่ โดยได้นำหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่มาบริการประชาชนกว่า 2,200 คน นอกจากนั้น ยังได้จัดการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศแก่นักศึกษาและประชาชน ซึ่งมีผู้เข้ารับฟังการบรรยายจำนวนมาก
 
โดยที่ จ.หนองคายเป็นจังหวัดชายแดนติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คณะกรมการกงสุลจึงได้จัดการหารือ 5 ฝ่ายกับสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ. หนองคาย และ จ. มุกดาหาร เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานด้านการตรวจลงตราและการเข้าเมืองของคนต่างด้าว ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากทั้งในด้านการซักซ้อมนโยบายและแนวปฏิบัติร่วมกัน รวมทั้งได้เดินทางไป สปป.ลาว เพื่อหารือกับ สอท. ณ เวียงจันทน์ เกี่ยวกับการทำงานด้านกงสุลและการดูแลคนไทยในประเทศเพื่อนบ้าน
 
นอกจากนี้ คณะยังได้ต่อยอดโครงการด้วยกิจกรรมดีๆ เพื่อความยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น จ. หนองคาย ด้วยการสนับสนุนศูนย์ฝึกอบรมความรู้ด้านการโรงแรมและการบริการเพื่อเด็กผู้ด้อยโอกาสและเด็กกำพร้า ของมูลนิธิ “พี่มะลิ” ด้วย