ข่าวเด่น : กต. ดูแลใกล้ชิดช่วยลูกเรือประมงไทยจากโซมาเลีย 18 คน ถึงแผ่นดินแม่พรุ่งนี้ News

ข่าวเด่น : กต. ดูแลใกล้ชิดช่วยลูกเรือประมงไทยจากโซมาเลีย 18 คน ถึงแผ่นดินแม่พรุ่งนี้

กต. ดูแลใกล้ชิดช่วยลูกเรือประมงไทยจากโซมาเลีย 18 คน ถึงแผ่นดินแม่พรุ่งนี้
 
วันนี้ (11 สิงหาคม 2562) ลูกเรือประมงไทยทั้ง 18 คน ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงไนโรบีได้ให้ความช่วยเหลือส่งกลับจากโซมาเลีย ได้ออกเดินทางจากสนามบินดูไบ กลับประเทศไทยอย่างปลอดภัย 
โดยมีผู้อำนวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ นำลูกเรือทั้งหมดเดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 518 
กำหนดถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เช้าตรู่ของวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 06.30 น. 
โดยมีนายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ รองอธิบดีกรมการกงสุล
และเจ้าหน้าที่กรมการกงสุลรอต้อนรับ และอำนวยความสะดวก เพื่อนำคณะลูกเรือประมงไทยส่งให้หน่วยงานไทย
 
กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลและช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยภายหลังเดินทางถึงประเทศไทยแล้ว อาทิ การส่งกลับภูมิลำเนา การติดตามเงินค่าจ้างค้างจ่ายในการทำงานจากนายจ้างในโซมาเลีย รวมทั้งสิทธิประโยชน์พึงมีพึงได้ของแรงงานที่จะได้รับจากกระทรวงแรงงาน เป็นต้น
 
การให้ความช่วยเหลือลูกเรือไทยครั้งนี้ เป็นการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศในพื้นที่ประกอบด้วย 
สถานทูตไทยในเคนยา อิหร่าน โอมาน ยูเออี และสถานกงสุลใหญ่ที่เมืองดูไบ